فراخوان پرپوزل در افغانستان

English پښتو

صندوق صلح و امور بشردوستانه زنان سازمان ملل متحد مشتاق است که فراخوان برای پرپوزل در افغانستان برای تقویت حمایت از زنان و دختران و ارتقای مشارکت و رهبری زنان در بحران انسانی و پاسخ را اعلام نماید.

WPHF به دنبال تمویل مالی سازمان های محلی واجد شرایط و پروژه های خلاقانه و تأثیرمحوردر افغانستان از طریق جریان‌های مالی زیر است:

  • تمویل مالی نهادی از 2,500 دالر امریکا الی 30,000 دالر امریکایی

به منظور تقویت ظرفیت نهادی سازمان های جامعه مدنی محلی که بر روی اجرای اجندای زنان، صلح و امنیت کار می کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها قادر به حفظ خود و بهبود تأثیر خود هستند (مطابق با حوزه تأثیر WPHF 1).

  • تمویل مالی برنامه ای از 30,000 دالر امریکا الی 200,000 دالر امریکایی

به منظور تأمین مالی فعالیت‌های برنامه‌ ی سازمان‌های جامعه مدنی که (1) مشارکت و رهبری زنان را در بحران‌های بشردوستانه و واکنش (همسو با حوزه تأثیر WPHF 3) تقویت می نمایند یا (ii) که حفاظت از زنان و دختران را تقویت می‌کنند (همسو با ساحه تأثیر 5 WPHF).ا

بسته های درخواست تکمیل شده باید به آدرس WPHFAPPLICATIONS@UNWOMEN.ORG ایمیل شود و عنوان موضوع آن WPHF Afghanistan باشد.
مهلت ارائه درخواست: 6 فبروری 2023

جلسات معلومات رسانی محلی با حضور درخواست کنندگان در 12 جنوری 2023 برگزار خواهد شد. جهت اعلام علاقه مندی خود، لطفاً حداکثر الی تاریخ 9 جنوری 2023 یک ایمیل تحت عنوان “Information Session Afghanistan” به ایمیل آدرس submissions.GiHA@unwomen.org ارسال کنید:

این مطلب را با شبکه های خود به اشتراک بگذارید و همین امروز درخواستی بدهید.

Afghanistan Call for Proposals doc iconAFGHANISTAN CALL FOR PROPOSALSDari doc iconProposal Template Stream 1Dari doc iconProposal Template Stream 2Dari doc iconIndicator Tip Sheet, Institutional FundingDari doc iconIndicator Tip Sheet, Impact Area 3: Humanitarian ResponseDari doc iconIndicator Tip Sheet, Impact Area 5: ProtectionDari