فراخوان پرپوزل در افغانستان

English پښتو

صندوق صلح و امور بشردوستانه زنان سازمان ملل متحد مشتاق است که فراخوان برای پرپوزل در افغانستان برای تقویت حمایت از زنان و دختران و ارتقای مشارکت و رهبری زنان در بحران انسانی و پاسخ را اعلام نماید.

WPHF به دنبال تمویل مالی سازمان های محلی واجد شرایط و پروژه های خلاقانه و تأثیرمحوردر افغانستان از طریق جریان‌های مالی زیر است:

  • تمویل مالی نهادی از 2,500 دالر امریکا الی 30,000 دالر امریکایی

به منظور تقویت ظرفیت نهادی سازمان های جامعه مدنی محلی که بر روی اجرای اجندای زنان، صلح و امنیت کار می کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها قادر به حفظ خود و بهبود تأثیر خود هستند (مطابق با حوزه تأثیر WPHF 1).

  • تمویل مالی برنامه ای از 30,000 دالر امریکا الی 200,000 دالر امریکایی

به منظور تأمین مالی فعالیت‌های برنامه‌ ی سازمان‌های جامعه مدنی که (1) مشارکت و رهبری زنان را در بحران‌های بشردوستانه و واکنش (همسو با حوزه تأثیر WPHF 3) تقویت می نمایند یا (ii) که حفاظت از زنان و دختران را تقویت می‌کنند (همسو با ساحه تأثیر 5 WPHF).ا

بسته های درخواست تکمیل شده باید به آدرس WPHFAPPLICATIONS@UNWOMEN.ORG ایمیل شود و عنوان موضوع آن WPHF Afghanistan باشد.
مهلت ارائه درخواست: 6 فبروری 2023

جلسات معلومات رسانی محلی با حضور درخواست کنندگان در 12 جنوری 2023 برگزار خواهد شد. جهت اعلام علاقه مندی خود، لطفاً حداکثر الی تاریخ 9 جنوری 2023 یک ایمیل تحت عنوان “Information Session Afghanistan” به ایمیل آدرس submissions.GiHA@unwomen.org ارسال کنید:

این مطلب را با شبکه های خود به اشتراک بگذارید و همین امروز درخواستی بدهید.

Afghanistan Call for Proposals doc icon AFGHANISTAN CALL FOR PROPOSALS Dari doc icon Proposal Template Stream 1 Dari doc icon Proposal Template Stream 2 Dari doc icon Indicator Tip Sheet, Institutional Funding Dari doc icon Indicator Tip Sheet, Impact Area 3: Humanitarian Response Dari doc icon Indicator Tip Sheet, Impact Area 5: Protection Dari