سایر مکانیسم های تأمین مالی برای زنان مدافع حقوق بشر

English Français Español العربية پښتو

WPHF تحقیقات و تخصص Freedom House را تقدیر میکند. که پیش زمینه این فهرست منابع را گردآوری کرده است . 

فرصت های ارجاع سلامت روانی و رفاه 

  • مرکز یارا (Yara Center) فضایی برای زنان مدافع حقوق بشر از مناطق MENA و آسیا است تا گرد هم آیند و در مورد اهمیت خودمراقبتی، سلامتی و امنیت همه جانبه بیاموزند. زنان مدافع حقوق بشر می‌تواند تجربیات و استراتژی‌های خود را در اینجا برای تضمین سلامت روانی-اجتماعی و تاب‌آوری به اشتراک بگذارد، که به‌رغم فشارها و چالش‌ها، امکان فعالیت پایدار آنها را فراهم می‌کند. یارا همچنین حمایت روانی-اجتماعی را از زنان مدافع حقوق بشر در قالب آموزش هایی در زمینه سلامتی، مراقبت از خود و امنیت همه جانبه برای شرکای خود ارائه می دهد. 
  • Open Briefing برای زنان مدافع حقوق بشر از آمریکای لاتین، از جمله مشاوره از راه دور به زبان اسپانیایی، یک برنامه اقدام رفاهی، و ارجاع به پشتیبانی همتایان و منابع، پشتیبانی رفاهی را فراهم می کند. 
doc iconMental Health and Wellbeing ResourcesEnglish doc iconPhysical and Digital Security ResourcesEnglish doc iconCollective Protection ResourcesEnglish